Wieści z UE

Odrzucenie budżetu UE

13 marca Parlament Europejski przyjął rezolucję odrzucającą budżet UE na lata 2014–2020, wynegocjowany przez szefów państw i rządów w lutym. Ostateczne głosowanie, na którym Parlament UE zdecyduje, czy przyjmuje ten budżet, odbędzie się w czerwcu (PAP).

Wbrew woli narodu

Rząd Łotwy złożył w Brukseli formalny wniosek o przyjęcie kraju do unii walutowej w roku 2014 – wbrew woli i opinii ponad 2/3 ankietowanych obywateli. Przeciętni mieszkańcy Łotwy nie chcą likwidacji narodowej waluty i przyjęcia euro, bo obawiają się fali drożyzny i innych negatywnych zjawisk gospodarczych.
[pozostało do przeczytania -6% tekstu]
Dostęp do artykułów: