Wojna z Rosją – możliwe scenariusze

Następny scenariusz rozważany przez Amerykanów to wsparcie sił polskich i niemieckich przez dywizje amerykańskie i brytyjskie z Niemiec. Mimo zmniejszenia przewagi rosyjskiej tylko do 1,5:1, koalicja nie byłaby w stanie obronić Warszawy ze względu na brak współdziałania od początku z wojskami polskimi i długie linie zaopatrzenia w starciu z przeciwnikiem, mającym krótkie linie zaopatrzenia i zintegrowaną obronę powietrzną.

Pozytywnego rozstrzygnięcia należałoby oczekiwać dopiero w sytuacji wsparcia amerykańskiego z terytorium USA w sile kilku dywizji, które musiałoby się znaleźć w Europie w momencie wybuchu konfliktu. Dopiero dzięki przerzutowi wojsk amerykańskich z USA, a przede wszystkim dzięki przewadze amerykańskiej w powietrzu, koalicja miałaby szanse zatrzymać Rosjan na przedpolach Warszawy i przejść do kontrataku w celu wypchnięcia przeciwnika z Polski. Symulacja przedstawiona na rys. 3 oznacza, że dla odstraszenia agresora nie jest ważne, czy w Europie stacjonują cztery czy dwie brygady amerykańskie. Decydująca jest gotowość Amerykanów do przerzucenia drogą lotniczą, a Polski do przyjęcia wsparcia wojsk amerykańskich z USA.

Rosja ćwiczy wojnę na zachodzie – Jesień 2009

Choć wejście Polski do NATO w 1999 r. radykalnie poprawiło naszą sytuację militarną, to od czasów wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. nie można wykluczyć czarnego scenariusza konwencjonalnego ataku Rosji na Polskę i kraje bałtyckie. Jako plan rosyjskiej wojny na zachodzie można uznać scenariusz trzech rosyjskich ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w ramach jednego cyklu operacji pod kryptonimem Jesień 2009. Już rosyjskie manewry Kaukaz 2008 zwano ćwiczeniami w czasie rzeczywistym. Uczestniczące w nich jednostki zamiast wrócić do koszar z pozycji, w których zakończyły ćwiczenia, niemal zaraz podjęły działania bojowe przeciwko Gruzji.

Rosyjscy wojskowi uznali, że w przypadku ewentualnego konfliktu na zachodzie prezydent Gruzji...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: