Mitologie, czyli smutna rzeczywistość XXI w.

I takim przedstawieniem są „Mitologie” Tomasza Jękota w reżyserii Pawła Świątka. Spektakl, który miał premierę w zeszłym tygodniu, jest inspirowany filozofią francuskiego myśliciela Rolanda Barthesa. Sztuka zadaje niezwykle ważne pytanie: czy we współczesnym świecie istnieją pierwotne mity tworzące wspólnotę, gromadzące ludzi wokół określonych wartości? Czy może jest tak, że obecnie to media je kreują i wykorzystują do swoich czysto komercyjnych celów? Czy w każdym z nas gnieżdżą się gdzieś mity pierwotne, a jeśli tak, to w jaki sposób media starają się je wykorzystywać dla podbijania własnej popularności? Dla zobrazowania problemu Tomasz Jękot zestawił ze sobą dwie skrajne rzeczywistości
[pozostało do przeczytania 51% tekstu]
Dostęp do artykułów: