Belwederska strategia banałów i przemilczeń

Dowiadujemy się, że w ramach SPBN nakreślono trzy scenariusze kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa w najbliższym dwudziestoleciu, przyjmując ostatni z nich – „ewolucyjny – realistyczny (zakładający kontynuację względnej równowagi negatywnych i pozytywnych zjawisk)” – za podstawę dalszych rozważań.

W podsumowaniu ustaleń Przeglądu uznano: „Zmiany zachodzące w otoczeniu bezpieczeństwa Polski – przede wszystkim jego nieprzewidywalność i niedookreśloność, spadek znaczenia klasycznych zagrożeń militarnych wobec zagrożeń o charakterze asymetrycznym, a także rozszerzenie pola konfliktów o cyberprzestrzeń i rozwój struktur sieciowych – pociągają za sobą konieczność
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: