Janukowycz lawiruje

Styczeń może być kluczowy dla najbliższej przyszłości Ukrainy. Do Kijowa przyjedzie szef rosyjskiej dyplomacji rozmawiać o integracji ze Związkiem Celnym Rosji, Białorusi i Kazachstanu, a MFW rozważy kredyty dla Kijowa. Wiktor Janukowycz szuka szybkich pieniędzy, lawirując między Moskwą a Brukselą. Szuka takiej formuły dołączenia się do niektórych przepisów Związku Celnego, które nie przeczyłyby parafowanej i oczekującej na podpisanie umowie stowarzyszeniowej Ukraina–UE. Janukowycz chce korzyści gospodarczych zarówno od UE (stowarzyszenie), jak i Rosji (wejście do Związku Celnego w formule 3 plus 1) bez zobowiązań politycznych.

Kryzys u drzwi

Ukraina
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: