Tu zawsze byliśmy wolni

„Naszej tegorocznej pielgrzymce patronują słowa »Tu zawsze byliśmy wolni«, które podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny na Jasnej Górze wypowiedział bł. Jan Paweł II, podkreślając jednocześnie, że »do tych murów trzeba przykładać ucho, bo one odbijają to wszystko, co czują polskie serca«. Hasło tegorocznego pielgrzymowania nie jest przypadkowe, ponieważ wolność w naszej ojczyźnie jest coraz bardziej ograniczana, zwłaszcza w stosunku do tych, którzy w swoich codziennych wyborach i poglądach odwołują się do katolickich wartości oraz patriotyzmu. Chcą je wypowiadać ustami i czynami. Ta grupa społeczna jest dzisiaj najbardziej dyskryminowana w Polsce, systematycznie wyszydzana, a decydenci ignorują jej postulaty oraz poglądy, od mediów poczynając, na uchwalonych już ustawach i projektach legislacyjnych skończywszy. (...) Środowisko kibicowskie, mimo indywidualnego zróżnicowania, ma jednolity i ogólnie przyjęty na trybunach światopogląd – silne umiłowanie Ojczyzny, dumę z naszej historii i kultywowanie pamięci o bohaterach, konserwatywne podejście do kwestii tolerancji, przywiązanie do tradycji, oraz – co najważniejsze – publiczne prezentowanie tych wartości i ideałów. Postawa godna pochwały i szacunku, w świecie, w którym wszyscy oglądają się na wszechobecną poprawność polityczną i boją się otwarcie przyznać do swoich poglądów. Kibice ponoszą dzisiaj za to wysoką cenę, płacąc kolegia za publiczne prezentowanie swoich poglądów, w najbardziej drastycznych przypadkach odsiadując miesiące w areszcie bez aktu oskarżenia o przestępstwo. Podczas naszej pielgrzymki na Jasną Górę modlimy się szczególnie za tych, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. (...).

Kochani, dzisiaj w naszej Ojczyźnie jesteśmy świadkami spełniania się proroczych słów Sługi Bożego, salezjanina, prymasa Polski kard. Augusta Hlonda: »w pojęciu liberalnym państwo nie uznaje Boga, nie liczy się z Nim pod żadnym względem, nie przyjmuje Jego praw etycznych, nie zważa na Jego religię...
[pozostało do przeczytania 17% tekstu]
Dostęp do artykułów: