Prawo do życia fundamentem pokoju

Ten dokument zawiera nauczanie dotyczące zarówno ekonomii, jak i obrony życia. A jego przesłanie można podsumować jednym krótkim zdaniem: nie ma i nie będzie trwałego pokoju, dopóki ludzie nie nawrócą się do Boga w Jezusie Chrystusie. Nawrócenie to obejmować musi jednak każdy wymiar ludzkiego życia: osobisty, prawny, polityczny, ale także ekonomiczny. Benedykt XVI jednoznacznie wskazuje miejsca, w których powinna dokonać się przemiana. Papieska odwaga sprawia zaś, że nikt nie może się uznać za wolnego od konieczności nawrócenia i nikt nie powinien uznać, że jego światopogląd w kwestiach gospodarczych, politycznych czy społecznych nie potrzebuje metanoi.

„Pokój zakłada (...)
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: