Prawo do życia fundamentem pokoju

Ten dokument zawiera nauczanie dotyczące zarówno ekonomii, jak i obrony życia. A jego przesłanie można podsumować jednym krótkim zdaniem: nie ma i nie będzie trwałego pokoju, dopóki ludzie nie nawrócą się do Boga w Jezusie Chrystusie. Nawrócenie to obejmować musi jednak każdy wymiar ludzkiego życia: osobisty, prawny, polityczny, ale także ekonomiczny. Benedykt XVI jednoznacznie wskazuje miejsca, w których powinna dokonać się przemiana. Papieska odwaga sprawia zaś, że nikt nie może się uznać za wolnego od konieczności nawrócenia i nikt nie powinien uznać, że jego światopogląd w kwestiach gospodarczych, politycznych czy społecznych nie potrzebuje metanoi.

„Pokój zakłada (...) humanizm otwarty na transcendencję. Jest owocem wzajemnego daru, obopólnego ubogacenia, dzięki darowi, który pochodzi od Boga i pozwala żyć z innymi i dla innych. Etyka pokoju jest etyką jedności i dzielenia się. Trzeba więc, aby różne dzisiejsze kultury odrzuciły antropologie i etyki oparte na założeniach teoretyczno-praktycznych czysto subiektywnych i pragmatycznych, na mocy których relacje współistnienia inspirowane są przez kryteria władzy lub zysku, środki stają się celami i odwrotnie, kultura i edukacja skupiają się wyłącznie na narzędziach, technice i wydajności. Wstępnym warunkiem pokoju jest pozbycie się dyktatury relatywizmu i założenia, że moralność jest całkowicie niezależna, wykluczającego uznanie niezbędnego naturalnego prawa moralnego, wypisanego przez Boga w sumieniu każdego człowieka. Pokój jest budowaniem współistnienia w kategoriach racjonalnych i moralnych, na fundamencie, którego miara nie jest stworzona przez człowieka, ale przez Boga” – podkreśla w dokumencie Benedykt XVI.

Zagrożeniem dla pokoju jest jednak nie tylko brak wiary czy relatywizm, ale również „dominacja mentalności egoistycznej i indywidualistycznej, wyrażającej się w pozbawionym reguł kapitalizmie finansowym”. „Ten, kto czyni pokój, musi też pamiętać, że w coraz większej części opinii...
[pozostało do przeczytania 52% tekstu]
Dostęp do artykułów: