Towarzysze od bezpieczeństwa

Przed siedmioma laty Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) zorganizowało spotkanie panelowe poświęcone „Strategicznemu przeglądowi obrony”. Ówczesny prezes SEA Bronisław Komorowski zaprosił na nie gen. Stanisława Kozieja, wykładowcę Akademii Obrony Narodowej, który przedstawił gościom swoją koncepcję przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Prelegent wyraził wówczas opinię: „Zadanie to powinna podjąć albo Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego w głównej roli wykonawczej, albo nieistniejąca, niestety, rządowa struktura ponadresortowa do spraw bezpieczeństwa narodowego”.

Kilka miesięcy później, w listopadzie 2005 r., gen. Koziej został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 26 lipca 2006 r. podał się do dymisji, uzasadniając ją tym, iż nie chce własnym nazwiskiem firmować zmian, z którymi się nie zgadza. Chodziło o plany reformy Sztabu Generalnego oraz projekty prezydenta Lecha Kaczyńskiego dotyczące zwiększenia liczebności armii.

Generał w prywatnej szkole

Wydawało się wówczas, że autorski pomysł gen. Kozieja nie ma szans na realizację. Po odejściu z pracy w MON generał był m.in. doradcą rzecznika praw obywatelskich, a od 2008 r. pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej. Związał się także z prywatną Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem (WSZP), w której objął stanowisko dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego. Ta warszawska uczelnia została założona w roku 2001 przez spółkę „Zarządzanie Personelem” sp. z o.o. Osoby związane ze szkołą – jej założyciele, Janusz i Marek Przepiórscy oraz ówczesny kanclerz uczelni Benedykt Ambroziak – we wrześniu 2008 r. powołały Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus. Przewodniczącym rady fundacji został prof. Marian Kowalewski, a członkiem rady gen. Stanisław Koziej. W statucie zapisano, iż celem fundacji jest „inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie na...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: