Laureaci nagrody „Gazety Polskiej” za rok 2012

Kazimierz Nowaczyk

jest fizykiem pracującym w USA (specjalność: spektroskopia molekularna), obecnie assistant professor (adiunkt) w Centrum Spektroskopii Fluorescencyjnej na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Szkoły Medycznej University of Maryland w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Jest szefem grupy ekspertów Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej. Na Konferencji Smoleńskiej wygłosił referat pt. „Analiza zapisów urządzeń TAWS i FMS firmy Universal Avionics System Corporation zainstalowanych w rządowym samolocie Tu-154M nr 101”.

Kazimierz Nowaczyk studiował fizykę na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach został asystentem w Instytucie Fizyki tej uczelni. W stanie wojennym, wiosną 1982 r., w ramach akcji „uczelnie” został internowany i osadzony w więzieniu w Iławie. W czasie internowania poznał i zaprzyjaźnił się z Antonim Macierewiczem. Po uwolnieniu podjął ponownie pracę naukową na gdańskiej uczelni. W 1996 r. w ramach wymiany naukowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował pracę naukową.

28 marca 2012 r. prof. Nowaczyk brał udział w Parlamencie Europejskim w Brukseli w publicznym wysłuchaniu w sprawie śledztwa smoleńskiego. Według ustaleń Kazimierza Nowaczyka Tu-154M przeleciał nad tzw. brzozą smoleńską na wysokości 20 m nad ziemią, nie zderzył się z drzewem i nie utracił końcówki lewego skrzydła w wyniku kolizji z brzozą. Przez następne dwie sekundy leciał zgodnie z kursem i wznosił się, osiągając w miejscu zapisu TAWS #38 wysokość 35 m nad ziemią. Według analizy prof. Kazimierza Nowaczyka w raportach końcowych MAK oraz polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) nie podano metodologii badań i weryfikowalnych metod analizy poszczególnych etapów katastrofy, dane odczytane z instrumentów samolotu zostały poddane nieuzasadnionym korekcjom, a część z nich (np. alarmy TAWS i FMS) nie zostały uwzględnione w końcowych wnioskach. Z...
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: