Odkrywanie prawdy Ewangelii z Benedyktem XVI

Poziom I: Zgłębianie Słowa

Poziom pierwszy to próba rekonstrukcji tego, co naprawdę wiemy o dzieciństwie Jezusa Chrystusa i wydarzeniach je poprzedzających. Benedykt XVI zbiera okruchy wiedzy, jakie pozostawili nam św. Łukasz czy św. Mateusz i cierpliwie, dopełniając obraz światłocieniami z ksiąg Starego Testamentu czy wiedzą historyczną, kreśli opowieść o tym, jak „Słowo stało się ciałem”, jak Maryja, młoda dziewczyna z Nazaretu, zdecydowała się powiedzieć „tak” największej tajemnicy, i jak z jej „tak” zmagał się św. Józef.

Wszystkie słowa Matki Pana, Opiekuna, ale także aniołów są szczegółowo wyjaśnione. Papież ukazuje ich pełen teologiczny kontekst, usadawiając je w teologii Świątyni Jerozolimskiej, żydowskiej pobożności, a także nauczaniu apokaliptycznym. Nie brak jednak także momentów, w których sygnalizuje tajemnicę, pokazując, że nie wiemy, co autor biblijny albo sam bohater chciał powiedzieć. Tak jest ze słynnym pytaniem Maryi, „Jakże to się stanie, skoro nie mam męża”. „Pytanie to wydaje się niezrozumiałe – wskazuje Benedykt XVI – ponieważ Maryja była poślubiona i zgodnie z prawem żydowskim była odtąd uważana za równą małżonce, nawet jeśli nie zamieszkała jeszcze z mężem i nie rozpoczęła się małżeńska wspólnota” – wskazuje Benedykt XVI.
Oczywiście – przypomina Ojciec Święty – Ojcowie Kościoła ze św. Augustynem na czele od samego początku sugerowali, że Matka Pana złożyła ślub dziewictwa, a na zaślubiny zgodziła się jedynie dlatego, by je chronić. „Rekonstrukcja ta jest jednak całkowicie obca dla świata judaizmu za czasów Jezusa i wydaje się niewyobrażalna w tym kontekście” – zauważa papież. I dodaje, że równie niezadowalające są współczesne rekonstrukcje. Zdanie to zatem pozostaje tajemnicą. „Maryja kierując się niezrozumiałymi dla nas motywami, nie widzi żadnego sposobu stania się Matką Mesjasza przez współżycie małżeńskie” – podkreśla Benedykt XVI i uzupełnia, że dzięki temu pytaniu wiemy – i to z ust samego...
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: