Usztywnianie Jaruzelskiego

Sowieci straszą inwazją – grudzień ’80

Na początku grudnia 1980 r. Moskwa przygotowała plan inwazji na Polskę wzorowany na interwencji krajów bloku sowieckiego w Czechosłowacji w 1968 r. Pod pozorem ćwiczeń Układu Warszawskiego „Sojuz-80” do Polski miało 8 grudnia wejść 15 dywizji sowieckich, dwie czechosłowackie i jedna wschodnioniemiecka, a nawet niewielkie oddziały bułgarskie i węgierskie. Polskie władze kierowane przez I sekretarza PZPR Stanisława Kanię prosiły o odłożenie sowieckiej interwencji, ale nie śmiały jej się przeciwstawiać. Na początku grudnia Jaruzelski nakazał podległemu sobie Ministerstwu Obrony Narodowej udzielenie pomocy we wprowadzeniu wojsk
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: