Samowykluczanie się z Kościoła

I choć pieniędzy w budżecie nie ma, ale na podlizywanie się liberalnym mediom i walkę z Kościołem zawsze się znajdą. – Wprawdzie dotyka nas kryzys i w przyszłorocznym budżecie województwa są planowane cięcia, ale postanowiliśmy uczynić pewien gest w stronę osób mających problem z bezpłodnością. Ta uchwała będzie pewnym symbolem, pokazującym, że jako samorząd wojewódzki nie chowamy się przed problemami współczesnego świata – mówił „Gazecie Wyborczej” Kazimierz Czekaj, przewodniczący sejmikowej komisji budżetu z ramienia PO. – Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że wniesienie pod obrady sejmiku takiego projektu uchwały może wywołać skrajne emocje konserwatywnej prawicy. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy medyczne argumenty, którymi będziemy przekonywać naszych adwersarzy – dodaje.

Medyczne argumenty w niczym nie pomogą tym z radnych PO, którzy są katolikami. W ich przypadku, co niezwykle mocno podkreślił metropolita szczecińsko-kamieński, abp Andrzej Dzięga, sprawa jest jasna: jako ludzie, którzy sami, z wolnej woli zakwestionowali nauczanie Kościoła i opowiedzieli się przeciwko życiu, odłączyli się oni od wspólnoty Kościoła, a zatem nie mogą prosić o komunię świętą. „Powtarzam wyraźnie, że zgodnie z nauką Kościoła i zgodnie z prawdą o godności ludzkiego życia, nikt z katolików nie może popierać procedur in vitro” – napisał hierarcha w liście pasterskim czytanym w kościołach archidiecezji. Według metropolity, zarówno podpis pod wnioskiem w sprawie in vitro czy głosowanie w parlamencie lub w radzie miasta jest publicznym opowiedzeniem się. „Gdyby jednak ktoś z katolików świadomie podpisał się lub głosował za dopuszczalnością in vitro, także przez pokrętną formułę jego dofinansowania wbrew obowiązującym w Polsce zasadom prawa, niech pamięta, że występuje przeciwko godności osoby ludzkiej i przeciwko prawu Bożemu. Sam się wtedy odłącza od pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, póki następnie sprawy nie przemyśli, nie przemodli i nie zmieni publicznie swojego...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: