Sprzymierzeni mordercy

Dokumenty prawdy

Nazistowskie SS i sowieckie NKWD współpracowały ze sobą jednak znacznie wcześniej. W posowieckich archiwach odnaleziono dokumenty datowane na 1937 r., zawierające listy z nazwiskami niemieckich Żydów i komunistów, których Sowieci typowali do przekazania nazistom. Pokazuje je światu autor dokumentalnego filmu „Soviet Story”. Rosja do dnia dzisiejszego zaprzecza, że jakakolwiek współpraca służb obu państw została uzgodniona pisemnie.

Jednak z wykradzionego z Archiwum Prezydenckiego w Moskwie dokumentu, datowanego na 3 listopada 1938 r., wynika jasno coś wprost przeciwnego. Reinhard Heydrich, ówczesny szef niemieckiej Sicherheitsdienst SD (Służby Bezpieczeństwa), a nieco późniejszy szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, pisał w liście do Moskwy: „Wraz z tym poręczeniem mój przedstawiciel Standartenfuehrer SS Mueller jest upoważniony do podpisania w Moskwie porozumienia dotyczącego skoordynowanych działań między NKWD a Głównym Urzędem Bezpieczeństwa III Rzeszy, wobec którego mamy duże oczekiwania oparte na umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa między naszymi krajami”. Jednakże Rosja do dziś nie przyznaje się do przestępczego charakteru sowieckiego reżimu, a dokumenty takie jak ww. zwykle określane są przez rosyjskich polityków i historyków mianem fałszywki.
– Sowieci nie chwalili się, że maszerowali pod rasistowską flagą. Oficjalnie Moskwa kreowała się na największego wroga faszyzmu. Wielu ludzi w to uwierzyło, wielu Żydów uciekło do ZSRS, szukając schronienia przed Hitlerem. Nagle Stalin zrobił coś niewyobrażalnego – kazał wyłapać Żydów i oddać ich w ręce gestapo. W dowód przyjaźni – czyta lektor filmu „Soviet Story”.

Spotkania robocze

W latach 1939–1941 doszło do oficjalnych konferencji gestapo i NKWD. Oprócz wymiany informacji i doświadczeń w sprawie rozpoznawania i zwalczania polskiego ruchu oporu opracowywano podczas ich trwania nowe techniki represji i...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: