„Czysty Internet” po rosyjsku

Fundacja zwraca uwagę, że „Czysty Internet” powiela wiele rozwiązań promowanych przez koalicję szefów firm telekomunikacyjnych i technologicznych (CEO Coalition), która działa na rzecz ochrony dzieci w internecie i również jest finansowana ze środków Komisji Europejskiej.

Nagrodzić działalność cenzorską

Zdaniem Panoptykon projekt KE zmierza do stworzenia prywatnych mechanizmów cenzury, które będą egzekwowane na podstawie ogólnych warunków umów i nie będą poddane żadnej kontroli sądowej.

W dokumencie postuluje się m.in.: wprowadzanie  prawa zezwalającego policji na kontrolowanie przepływu informacji (z dyskusjami online włącznie), usunięcie
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: