Gazeta atlantycka

Geopolityczna szansa

W programowych artykułach na początku 1994 r. Jacek Kwieciński przekonywał, że NATO jest szansą na przezwyciężenie dylematów geopolitycznego położenia Polski. W swoich artykułach argumentował, że leżymy nie między Niemcami a Rosją, lecz między Zachodem a strefą posowiecką. W artykule „Promoskiewski obóz w Polsce” z 27 stycznia 1994 r. wskazywał na niebezpieczeństwa, jakie mogą nieść antyzachodnie fobie. Uważał, że ośrodki demonstrujące antyzachodnie postawy „w sposób oczywisty wspomagają Rosję”. Obok jawnej i zakamuflowanej opcji prorosyjskiej Kwieciński krytykował też taką opcję proeuropejską. „W Europie bez Amerykanów mógłby się rozpocząć
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: