Oburzająca krzyżówka Piotra Lisiewicza

Tym razem z powrotem rocznicowo, czyli zaproponowana w znacznej mierze przez Państwa krzyżówka na 17 września. Jak nazywał się pojazd jednośladowy, kradziony przez krasnoarmiejców, którego posiadanie uznawali za przywilej burżujów? Co to takiego: dziś używany do załatwiania potrzeb przez małe dzieci, przez krasnoarmiejców stosowany bywał jako naczynie do picia? Kto zna odpowiedź na pytanie o imię autora „Zapisków oficera Armii Czerwonej”, ten i na poprzednie pytania odpowiedzi powinien udzielić...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: