Lokator z Krypty

Wyobrażam sobie, jakim dyskomfortem dla Józefa Piłsudskiego musi być obecność pod Wieżą Srebrnych Dzwonów zwłok gen. Władysława Sikorskiego. Dowartościowany przez komunistyczną władzę wódz narodu z łaski Francuzów był postacią wybitną. Ale czy wielką?  Radosław Golec w swojej książce z całej biografii generała wybiera jeden wątek. Relacje i plany związane z osobą brata króla Zjednoczonego Królestwa – księcia Kentu. Oczywiście poczesne miejsce zajmuje konflikt z Piłsudskim i jego następcami,...
[pozostało do przeczytania 55% tekstu]
Dostęp do artykułów: