„Przyspieszać czy nie przyspieszać”

P.M.: Będę próbował pana łączyć z panem Tomaszem Arabskim, natomiast pan Arabski ma jeszcze jakieś spotkanie ważne u siebie. Wczoraj przekazałem notatkę służbową panu Arabskiemu z naszej rozmowy. Bo rozmawialiśmy o spotkaniu... pan pamięta?

M.: Tak, oczywiście, że pamiętam.

P.M.: Ono wchodzi w grę jutro, tylko że... czytał pan dzisiejsze doniesienia? Tak naprawdę wczoraj postanowiliśmy z panem się skontaktować, ponieważ mieliśmy informacje, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy też będą potwierdzone dzisiaj. Okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości wszczyna kontrolę tam właśnie, u pana. Mimo wszystko...

M.: Parę rzeczy tutaj trzeba [niezrozumiałe].
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: