Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej
 
Nowy zalew Grecji i Bałkanów
Unijny Frontex poinformował o ponad 4300 przypadkach nielegalnego przekroczenia granic UE przez imigrantów z Azji i Afryki w maju – to trzykrotnie więcej niż w kwietniu. W maju i czerwcu migranci ekonomiczni z wielu krajów i uchodźcy z Syrii największą aktywność wykazywali na przejściach lądowych pomiędzy Turcją i Grecją. A tzw. szlakiem Bałkanów Zachodnich udało się do Europy około 50 proc. więcej migrantów niż w tym samym okresie roku 2019. W Grecji przebywa blisko 450 tys. ubiegających się o azyl, w tym prawie 41 tys. na wyspach Lesbos, Samos, Chios, Leros i Kos.
 
Zakaz badań nad ideologią gender
Senat Rumunii zakazał jakichkolwiek badań nad tzw. gender. To drugi kraj w Europie (po Węgrzech), który wprowadził takie prawo. Rumuńska nowelizacja ustawy o edukacji zawiera nowy punkt, który zabrania wszelkich działań i propagandy dotyczących tzw. tożsamości płciowej, zakładającej, że płeć jest czymś odmiennym od stanu biologicznego. Za nowelizacją głosowało 81 senatorów, przeciw było 21. Nowe prawo stanowi, że nawet ci, którzy przeprowadzą operację zmiany płci, nie zostaną uznani za osoby, które faktycznie zmieniły płeć, ponieważ płeć jest określana biologicznie przy urodzeniu.
 
Późne otwarcie w Anglii
W Anglii dopiero od 4 lipca będą otwarte restauracje, puby, kawiarnie, hotele, kina, galerie, biblioteki, muzea, świątynie, parki rozrywki i place zabaw na otwartym powietrzu oraz salony fryzjerskie – ale pod warunkiem wprowadzenia „zasad zmniejszających ryzyko zakażenia”. A wymagany dwumetrowy dystans między ludźmi zostanie zmniejszony do minimum jednego metra – ogłosił premier Boris Johnson. Zamknięte pozostaną nocne kluby, kręgielnie, miejsca zabaw dzieci w zamkniętych pomieszczeniach, salony kosmetyczne, salony masażu itp., baseny i parki wodne, kryte lodowiska...
[pozostało do przeczytania 48% tekstu]
Dostęp do artykułów: