Dla dobra rolników i konsumentów. Plany utworzenia państwowego holdingu rolno-spożywczego

Pomysł połączenia aktywów rolno-spożywczych, jakie znajdują się w nadzorze państwa, ma szczytne założenia. Chodzi o to, by konsumenci zyskali konkurencyjne ceny, a jednocześnie by rolnicy otrzymywali dobrą zapłatę za swoje produkty.

Jak poinformowała nas Małgorzata Książyk, dyr. Departamentu Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa, obecnie to Ministerstwo Aktywów Państwowych kontynuuje prace związane z budowaniem silnego, państwowego podmiotu rolno-spożywczego. – Tak jak sformułował to min. J.K. Ardanowski, koncepcja Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) zakłada oparcie jej na Krajowej Spółce Cukrowej. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) prowadzi analizy ekonomiczne zakładów, które miałyby być włączone do grupy – wyjaśniła dyrektor.

Połączenie państwowych aktywów rolno-spożywczych
Nieco więcej szczegółów zdradza nam MAP. Chodzi o „prace nad połączeniem aktywów rolno-spożywczych, jakie znajdują się w nadzorze państwa”. Przy czym Krajowa Spółka Cukrowa, która ma być czymś w rodzaju podmiotu wiodącego w tworzonej KGS, już dziś est obecna na kilku rynkach, m.in. cukru, skrobi i zboża”. Ministerstwo Aktywów wspólnie z doradcą (KPMG) przygotowuje konsolidację aktywów rolno-spożywczych w postaci silnego holdingu rolno-spożywczego. Celem funkcjonowania tego podmiotu jest zaś wejście na te rynki, na których nie jesteśmy obecni. Co istotne, w tym celu dokonywana jest analiza dotycząca 49 istniejących spółek. „W czerwcu wybierzemy te, które będą podlegać konsolidacji. Do końca roku chcemy przeprowadzić badania, wyceny i zgody na połączenie. Wspólnie z doradcą określimy też potencjalne spółki do przejęcia z rynku, na którym dzisiaj często dominują zagraniczne koncerny” – dodaje ministerstwo. Jak podkreśla, „chodzi o to, by z jednej strony konsumenci zyskali konkurencyjne ceny, z drugiej zaś, by rolnicy i wytwórcy otrzymywali dobrą zapłatę za swoje produkty”. 

Kierunek: konsolidacja...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: