Silni terytorialnie i gospodarczo. Ekonomia, społeczeństwo, polityka migracyjna

Odpowiednio prowadzona polityka obronna, a także wysoka pozycja w strukturach międzynarodowych, mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo Polski. Trzeba jednak pamiętać, że stabilność państwa kształtuje wiele innych czynników. Umacnia ją dążenie do niezależności energetycznej, ochrona zdrowia obywateli czy zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Ważnym elementem jest także polityka migracyjna, nastawiona na pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, przy jednoczesnym sprzeciwie wobec odgórnemu...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: