Kluby „GP” pamiętają o bohaterach

Kluby „GP” aktywnie uczestniczą w obchodach upamiętniających wybuch Powstań Śląskich. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska była wyjątkowo konsekwentna i skuteczna.

Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Należy pamiętać, że powstania śląskie i Powstanie Wielkopolskie to jedyne polskie zrywy zakończone sukcesem. Jak czytamy w uchwale sejmowej, „Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami historii Śląska i historii Polski. Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920 i 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała. Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym”. Gliwicki klub „GP” uczcił uroczyście 99. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. W warunkach pandemii koronawirusa, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w miejscach publicznych, trzeba było ograniczyć liczbę uczestników spotkania pod kaplicą Golgota Polska z tablicą pamięci trzech Powstań Śląskich. Przybyły delegacje klubów śląskich z Zabrza, Katowic, Lublińca i Gliwic. Podczas uroczystości Teresa Plewa przedstawiła rys historyczny III Powstania Śląskiego: „W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie. Trwało do 25 czerwca 1921 roku. Była to próba wywalczenia sprawiedliwszego dla Polski podziału Śląska. Po przegranym w marcu 1921 roku plebiscycie sympatyzujący z Niemcami Brytyjczycy i Włosi chcieli przydzielić Polsce tylko tereny rolnicze Górnego Śląska, zaś Niemcom pozostawić tereny uprzemysłowione. Wojciech Korfanty wezwał Ślązaków do walki. Zgłosiło się 60 tys. ochotników. W ciągu zaledwie kilku dni, wypierając bojówki...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: