Świadectwo życia i wiary rodziców Jana Pawła II. Święci z sąsiedztwa

Najnowsza książka dr Mileny Kindziuk pt. „Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II” ukazała się tego samego dnia, którego w Wadowicach odbyła się sesja otwarcia procesu beatyfikacyjnego małżeństwa Wojtyłów. Świętujemy setną rocznicę urodzin Papieża Polaka – najlepszego świadka świętości swoich rodziców. Rodziców, którzy przeczuwali wielkość syna, ale nie dane im już było tej wielkości doświadczać.

Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu niejednokrotnie wypowiadał się publicznie na temat swojej rodziny. Świadectwo życia i wiary jego rodziców miały wielki wpływ na osobowość Karola Wojtyły i w następstwie na jego papieskie nauczanie. Biografia Emilii i Karola Wojtyłów dopełnia zrozumienie tego, dlaczego podczas swego pontyfikatu Papież poświęcił tak wiele uwagi zarówno rodzinie jako podstawie każdego społeczeństwa, jak i kobiecie i jej roli oraz powołaniu. Dzięki blisko 500-stronicowej biografii, niezwykle dokładnej z historycznego punktu widzenia, jak i pełnej bardzo cennych informacji z perspektywy psychologicznej, poznajemy dokładnie życie rodziców Papieża, wiele nowych faktów o nich, a także o  samym Papieżu.

Lepiej zrozumieć rodzinę Papieża
We wstępie do książki kard. Stanisław Dziwisz napisał: „Cieszę się, że powstała – pierwsza – książka biograficzna o rodzicach św. Jana Pawła II. Wyrażam radość tym bardziej, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców Papieża Polaka. Ufam, że książka ta przyczyni się do lepszego poznania rodziny Wojtyłów, a przez to do głębszego zrozumienia samego Jana Pawła II. Nie ulega bowiem wątpliwości, że duchowa postawa przyszłego Papieża i świętego uformowała się w rodzinie, dzięki wierze rodziców. Emilia i Karol Wojtyłowie mogliby też stać się przykładem dla współczesnych rodzin. Przykładem mocnym i wyraźnym. Jan Paweł II także nie byłby tym samym człowiekiem, tym samym kapłanem, aktorem i poetą, biskupem i filozofem, wreszcie Papieżem, gdyby nie jego...
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: