Tajemnice 75-letniego Antoniego F.  Rozpracowywał NATO i środowiska żydowskie

Był zarejestrowany przez wywiad PRL jako współpracownik o pseudonimie Filel, zajmował się handlem bronią białą i reaktywacją przedwojennych przedsiębiorstw. Teraz zasiądzie na ławie oskarżonych za oszustwo i pranie brudnych pieniędzy w związku z aferą reprywatyzacyjną.

To jeden z największych skandali gospodarczych III RP. Od kilku lat Prokuratura Regionalna we Wrocławiu tropi nieprawidłowości i korupcję przy zwrocie warszawskich nieruchomości znacjonalizowanych na podstawie Dekretu Bieruta z października 1945 roku. Z końcem kwietnia śledczy przesłali do sądu ósmy akt oskarżenia w tej tzw. aferze reprywatyzacyjnej. Tym razem objął on 75-letniego biznesmena Antoniego F.
Wrocławscy śledczy zarzucają mu oszustwo oraz pranie brudnych pieniędzy przy okazji sprzedaży praw i roszczeń do kilku warszawskich nieruchomości. Ich nabywcy mieli na tym stracić 175 tys. zł. Z ustaleń „GP” wynika, że F. od lat zajmował się reaktywacją przedwojennych przedsiębiorstw i handlem należącymi do nich roszczeniami. Sporo informacji na jego temat można znaleźć w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Z dostępnych tam materiałów, z którymi zapoznała się „Gazeta Polska”, wynika, że F. prowadził szereg interesów. Zajmował się dostarczaniem paczek do Polski, automatami z napojami, a także handlem bronią białą. Dokumenty wskazują, że miał kontakty z Zarządem II Sztabu Generalnego (wywiadem wojskowym PRL), ale jako współpracownika zarejestrował go Departament I MSW (wywiad PRL). Nadano mu pseudonim Filel. Kontakty z nim utrzymywał m.in. płk Aleksander Makowski, negatywnie zweryfikowany funkcjonariusz SB, współpracujący później z Urzędem Ochrony Państwa (UOP) i Wojskowymi Służbami Informacyjnymi (WSI). „GP” ujawnia tajemnice jednego z bohaterów afery reprywatyzacyjnej .

Niepożądany w PRL
Antoni F. urodził się w listopadzie 1945 roku w Łodzi. W 1969 roku został skreślony z listy studentów Politechniki Warszawskiej. Powód? „(…) brak...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: