IPN przetrwa napaści

Książka „Dalej jest noc” stała się „centralnym punktem intensywnej kampanii nienawiści prowadzonej przez państwową polską telewizję, radio, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przede wszystkim przez IPN. Domański, młodszy historyk bez odpowiednich publikacji na ten temat, wyprodukował 70-stronicowy atak na nasze badania” – napisał prof. Jan Grabowski. Domański to dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej i to jego atakuje współautor „Dalej jest noc” – książki, która ma udowodnić tezę o polskiej współodpowiedzialności za Holocaust Żydów. 

Profesorowi Grabowskiemu nie podoba się również Muzeum Getta Warszawskiego, które obśmiewa cytatem przypisywanym prof. Piotrowi Glińskiemu, że jest to „muzeum miłości polsko-żydowskiej”. A co, przepraszam – lepsze byłoby „muzeum wzajemnej nienawiści”? Profesorowi Grabowskiemu w ogóle nie podoba się minister kultury: „Na arenie międzynarodowej Gliński zyskał rozgłos dzięki brutalnemu przejęciu cenionego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, co podkopało lata ciężkiej pracy wybitnych historyków, takich jak prof. Paweł Machcewicz. Zamiast Machcewicza, ministerstwo powołało do władz muzeum lojalnych i posłusznych przedstawicieli państwa”. Wieczny krytyk Grabowski „zapomina”, że stała wystawa w Muzeum II Wojny Światowej pomijała specyfikę polskiego doświadczenia: Polaków jako ofiary niemieckiego ludobójstwa, ale też tych, którzy z narażeniem życia walczyli z Niemcami, próbując ratować innych, jak rotmistrz Witold Pilecki czy Irena Sendlerowa. Profesor Grabowski używa określeń takich jak „niesławny IPN”, „komando kilku pracowników IPN”, „nacjonalistyczna ofensywa na temat historii Zagłady”. „Szczególnie bolesne są zupełnie gołosłowne ataki na osobę bardzo zasłużonego i rzetelnego historyka dr. Tomasza Domańskiego” – napisało Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. A IPN „stoi na stanowisku, że prawdziwy trud badawczy, oparty na szacunku dla materiału źródłowego, bez trudu przetrwa takie napaści”. I...
[pozostało do przeczytania -0% tekstu]
Dostęp do artykułów: