Kolejne dni przynoszą nadzieję. Lekarstwo na koronawirusa

Każdy kolejny dzień to szansa na przełom w walce z koronawirusem. Badacze z całego świata ogłaszają swoje doniesienia o nowych szczepionkach, dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania się wirusa i skutecznych terapii. Swój wkład mają również Polacy.

Na razie nie ma skutecznej metody zwalczania koronawirusa, ale z każdym tygodniem zwiększa się nasza wiedza o tym problemie. W ubiegłym tygodniu uwagę Polski skupiła Klinika Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. U trzech pacjentów postanowiono użyć nowatorskiej metody leczenia koronawirusa. „Rozpatrywaliśmy zastosowanie różnych cząstek działających na układ immunologiczny. Ostatecznie, po ocenie możliwych korzyści i ryzyka związanego z podaniem leków, dokonaliśmy wyboru leku, który blokuje receptor dla interleukiny 6” – opowiadał Krzysztof Tomasiewicz, kierownik kliniki. W leczeniu chodzi nie tylko o odpowiedni lek, stosowany m.in. na reumatoidalne zapalenie stawów. W terapii ważne jest to, aby osłabić reakcję immunologiczną, która doprowadza do niewydolności oddechowej pacjentów chorych na COVID-19. „Wiadomo, że ciężkie następstwa zakażenia, a więc niewydolność oddechowa i niewydolność wielonarządowa, są związane z gwałtowną burzą cytokinową, która sprawia, że układ immunologiczny, broniąc się przed zakażeniem, niszczy organizm” – powiedział lekarz. Ważny jest jednak moment zastosowania terapii, który powinien wyprzedzić szybką reakcję organizmu. Ostatecznie w trzech przypadkach z Lublina terapia się powiodła i w dwie doby po zastosowaniu leków stan pacjentów się poprawił.

Rządy zaczynają działać
Jak łatwo się domyślać, jest to tylko jedna z proponowanych przez świat medyczny terapii. Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia testuje parę terapii lekowych. Wśród kilku głównych znalazły się terapie: lekiem przeciwwirusowym opracowanym w celu zwalczania Eboli (remdesivir), kombinacją leków stosowanych przeciw HIV...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: