Perspektywy wyjścia z koronakryzysu. Ekonomiczne skutki pandemii 

Wciąż nie jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować, jakie straty w gospodarce spowoduje pandemia koronawirusa. Mimo to z pierwszych pojawiających opinii na ten temat wynika, że musimy być przygotowani na najgorsze.

Już w połowie marca wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, oznajmił, że będzie konieczna nowelizacja tegorocznego budżetu i że pojawi się w nim deficyt. Pozwoli to na zwiększenie wydatków w związku z wejściem w życie rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej. Z jednej strony umożliwią one, choćby częściowo, zrekompensowanie strat poniesionych przez przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony spowodują ubytki w budżecie i zwiększenie poziomu długu publicznego, a ogólna sytuacja w gospodarce – poprzez zmniejszenie popytu i podaży – przełoży się obniżenie wzrostu gospodarczego, podwyższenie stopy bezrobocia i wyższą niż oczekiwana inflację. 

Pierwsze szacunki strat
Przypomnijmy, że ustawa budżetowa na 2020 rok, przygotowywana w ubiegłym roku, jeszcze przed pandemią, przyjęła m.in., że wzrost PKB wyniesie 3,7 proc., stopa bezrobocia pod koniec roku – 5,1 proc., średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,5 proc., deficyt sektora finansów publicznych – 1,4 proc. PKB, zaś państwowy dług publiczny – 43,8 proc. PKB.
Interesująco wypadają pierwsze szacunki przedstawicieli władz dotyczące rozmiarów strat, które przyniesie dla gospodarki pandemia COVID-19. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pytany pod koniec marca o przewidywaną na ten rok wysokość długu publicznego (zgodnie z konstytucją nie powinien przekraczać 60 proc. PKB), zachował optymizm. „Należy mieć na uwadze, że państwowy dług publiczny na koniec 2019 roku wyniósł około 44,5 proc. Zakładając zerowy wzrost nominalnego PKB w 2020 roku daje to około 120 mld zł do osiągnięcia relacji długu do PKB na poziomie 50 proc. Mając na uwadze wartość wydatków w ramach Tarczy Antykryzysowej i...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: