Polskie firmy na kwarantannie. Nadzwyczajne działania rządu wobec trudnej sytuacji przedsiębiorców

Czas szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa to dla gospodarki okres pełen wyzwań. Według minister rozwoju Jadwigi Emilewicz epidemia może obniżyć polski wzrost PKB w bieżącym roku o 0,5–1,3 punktów procentowych.

Polscy przedsiębiorcy kalkulując wpływ koronawirusa na gospodarkę, zwrócili się w tej sytuacji do premiera z apelem o zawarcie Paktu Społecznego „2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju”.

Apel pracodawców
Podpisani pod apelem członkowie Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Polskiej Rady Biznesu oraz Krajowej Izby Gospodarczej zaapelowali – w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa – o wstrzymanie do 1 stycznia 2021 roku wprowadzenia zapowiadanych działań, m.in.:
•    obowiązku wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymania obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych;
•    rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT);
•    podatków o charakterze ryczałtowym, płatnych niezależnie od dochodowości firm (w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego) oraz zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego, który miałby być płacony także w sytuacji, gdy firmy ponoszą straty. 
Pracodawcy zrzeszeni w wymienionych organizacjach chcieliby również zagwarantowania pakietu działań osłonowych, który „ochroni miejsca pracy przed ich trwałą likwidacją poprzez uelastycznienie możliwości stosowania przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru pracy przy dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne”.

Pakiet osłonowy dla firm
Tymczasem minister Emilewicz zaproponowała „Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem”. Jak podkreśla resort minister Emilewicz, ma to być pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. 
Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju, projekt pakietu...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: