Wielki Wyjazd na Węgry klubów „Gazety Polskiej” odwołany

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników VIII Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2020 jesteśmy zmuszeni do odwołania wyjazdu na uroczystości Narodowego Święta Węgier w Budapeszcie. 

Uważamy, że zdrowie Państwa, stres i niedogodności związane z ewentualną kwarantanną są sprawą nadrzędną i nie podlegają jakiejkolwiek dyskusji. Zapewniamy zwrot wszystkich kosztów, jakie ponieśli wszyscy, którzy zgłosili chęć wspólnej podróży specjalnie wynajętym pociągiem. Olbrzymie koszty wynajęcia hoteli i pociągu, jakie już musieliśmy ponieść, wzięli na siebie organizatorzy WWnW i redakcja „Gazety Polskiej”. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli bardzo dużo pracy w przygotowaniu WWnW. Poniżej oficjalna informacja, która została wysłana do wszystkich uczestników Wielkiego Wyjazdu na Węgry:

Szanowni Państwo, 
po konsultacjach z ekspertami i bardzo długich analizach zmuszeni jesteśmy podjąć niezwykle trudną i przykrą decyzję odwołania Wielkiego Wyjazdu na Węgry. Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce i istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia koronawirusa na Węgrzech. Niestety, te informacje zbiegły się z terminem naszego wyjazdu na Węgry. Chociaż bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia uczestników nie jest duże, to jednak wykluczyć się go nie da. Czując wielką odpowiedzialność, jaka ciąży na organizatorach wyjazdu na Węgry, wydawca „Gazety Polskiej” podjął decyzję o zwrocie wpłaconych przez Państwa środków, mimo że ponieśliśmy już dużą część kosztów związanych z wyjazdem. Prosimy o zrozumienie, tak jak prosimy też o zrozumienie naszych przyjaciół na Węgrzech. Postaramy się być podczas uroczystości węgierskiej wiosny w sposób symboliczny, który nie wiąże się z przemieszczaniem znacznych grup ludzi. 
Ryszard Kapuściński – prezes klubów „Gazety Polskiej” i Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny „Gazety Polskiej”

***
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie z Tomaszem Sakiewiczem i Katarzyną...
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: