Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tyko z obszaru Unii EuropejskiejWażna decyzja Słowacji Podczas nadzwyczajnej sesji parlament Słowacji odrzucił stosunkiem głosów 113 do 96 tzw. konwencję stambulską – ideologiczny projekt europejskiej lewicy w kwestii zwalczania przemocy wobec kobiet i ich dyskryminacji oraz wprowadzania [neokomunistycznej] tzw. ideologii gender we wszystkich krajach Europy (podpisany w ubiegłych latach przez 35 państw, ale nieratyfikowany i nieprzyjęty przez 19 z nich, w tym Słowację,...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: