Narysuj penisa, będziesz wzorowym uczniem. Jak władze Łodzi indoktrynują dzieci

Rysowanie penisów, oswajanie masturbacji, pogadanki o LGBT i wpajanie, że seksualność towarzyszy człowiekowi już od momentu narodzin – to tylko niektóre z tematów, jakie pojawiają się na zajęciach z edukacji seksualnej, prowadzonych przez przodującą w tej tematyce lewacką fundację Spunk. A promują ją m.in. władze Łodzi, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Jerzy Owsiak. 

W Polsce wciąż trwa spór o model edukowania młodzieży w tematyce kontaktów seksualnych. Organizacje rodziców stoją na stanowisku, że najlepszym modelem jest edukacja typu A, czyli „Abstinence Education”. W programach tego typu zajęć kwestie seksualności i płodności są przedstawiane w kontekście ludzkich uczuć oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Za najważniejsze uznaje się sprawy związane z relacjami międzyludzkimi i przygotowaniem do założenia rodziny. 
Inaczej natomiast wygląda wizja edukacji typu B, która w większym stopniu skupia się na kwestiach biologicznych związanych z samym seksem. Władze największych miast w Polsce od kilku lat preferują ten drugi model, promując tym samym środowiska lewicowe, które stawiają się w roli specjalistów od edukacji seksualnej.

Zderzenie środowisk
Jedną z najbardziej aktywnych organizacji, która prowadzi seksedukację, jest łódzka fundacja Spunk (z jęz. ang. sperma). Spunk podejmuje różne inicjatywy na terenie całej Polski. Oficjalnym celem fundacji jest edukowanie młodzieży w zakresie budowy anatomicznej człowieka, dbania o zdrowie czy informowanie o antykoncepcji. Spunk podejmuje również tematykę społeczności LGBT wśród najmłodszych. „Co to jest tożsamość seksualna i orientacja psychoseksualna? Czym jest i na jakim etapie rozwoju człowieka kształtuje się tożsamość seksualna? Jak tworzy się orientacja psychoseksualna?” – informują działacze fundacji, wskazując tematy podejmowane na prowadzonych przez nich zajęciach. Co więcej, seksedukatorzy z fundacji Spunk uważają, że kwestia...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: