Kluczowy drugi kwartał. Zaskakujący wzrost cen na przełomie roku ponad cel inflacyjny RPP 

Styczniowy poziom inflacji okazał się wyższy niż oczekiwania ekspertów ekonomicznych i wcześniejsze prognozy Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli na wiosnę ceny będą nadal rosły, RPP może zdecydować o podniesieniu stóp procentowych.

A to będzie już miało wpływ choćby na wysokość oprocentowania kredytów. Według danych Biura Informacji Kredytowej tylko w 2019 roku banki oraz SKOK-i udzieliły 7,45 mln szt. kredytów konsumpcyjnych. Jeśli uwzględnić do tego kredyty nieruchomościowe (w tym frankowe: na koniec ubiegłego roku niecałe 440 tys.) oraz przeznaczone dla firm, wszelkie zmiany oprocentowania pożyczek mogą stanowić niebagatelny problem dla milionów Polaków.

Rekordowe 4,4 proc.
Choć większość ekonomistów spodziewała się, że styczniowa inflacja nieco przekroczy 4 proc. (już w grudniu ubiegłego roku sięgnęła po raz pierwszy od lat maksymalnego pułapu tzw. celu inflacyjnego, ustalonego przez RPP na 2,5 proc. z możliwym odchyleniem +/- 1 proc.), jej poziom przedstawiony przez GUS, 4,4 proc., w porównaniu ze styczniem 2019 roku powszechnie uznano za zaskakująco wysoki. Był przy tym najwyższy od 2011 roku. Największą „winę” za ten stan rzeczy ponosi wzrost cen żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku), mieszkań (o 4,9 proc.) i transportu (o 1,9 proc.). Na wynik styczniowej inflacji wpływ miały z pewnością także rosnące ceny energii (zamrożone dla gospodarstw domowych w 2019 roku) oraz opłat za wywóz śmieci w miastach.
To, co może martwić społeczeństwo (im wyższa inflacja, tym mniejsze realnie osiągane dochody), nie musi być powodem do zmartwienia dla rządu. Jak relacjonowała PAP, wiceminister finansów Leszek Skiba stwierdził: – Inflacja może być większa, ale w krótkim okresie jest to zawsze z pożytkiem dla budżetu, co oznacza, że nie będzie problemu z jego realizacją.

Inflacja będzie się obniżać...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: