Endeckie „życzenia”

Jak „uczcić” urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego?  Może... nazywając go publicznie „bandytą”? Nie mieści się w głowie? A jednak – to możliwe. Tak się stało 5 grudnia ubiegłego roku. Mój tweet o urodzinach „Dziadka” został skomentowany przez Rafała Ziemkiewicza słowami: „Gdzie jest generał Zagórski, bandyto?”. Sprawa domniemanego morderstwa generała Zagórskiego jest przywoływana często przez środowiska nienawidzące Piłsudskiego, czyli najczęściej przez endecję – to już właściwie taka ich „świecka tradycja”. 

Trzeba przypomnieć, że hipotez dotyczących tego, co się stało z Zagórskim, jest chyba kilkanaście, ukazało się na ten temat wiele książek, a żadna ze stawianych tez nie może być uznana za pewną. Wiadomo, że generał był zajadłym wrogiem Piłsudskiego jeszcze z czasów legionowych. Wiadomo, że przed przewrotem majowym był oskarżony o spowodowanie olbrzymich strat w aferze przedsiębiorstwa Francopol, toczyło się w tej sprawie dochodzenie. Podczas przewrotu Zagórski stanął po stronie rządowej, obwiniano go potem także o bombardowanie Warszawy. Jednak to sprawa Francopolu była przyczyną aresztowania go i osadzenia w Wilnie. Stamtąd właśnie, według tych, którzy obciążają bezpośrednie otoczenie Marszałka o zabójstwo, miał być wezwany 6 sierpnia 1927 roku przed oblicze Piłsudskiego. Ten jednak był wówczas w Kaliszu. Zagórski pojechał pociągiem (bez munduru!) do Warszawy. Jadąc Krakowskim Przedmieściem, wpadł nagle na pomysł, by pójść sobie do łaźni. Poszedł i zniknął. A ktoś, nie wiadomo kto, odebrał jego bagaże z dworca (kto zostawia bagaże na dworcu, jeśli posiada mieszkanie w Warszawie?). Śladu po nim nie zostało. Jedni twierdzą, że to potworny plan zabójstwa organizowanego nawet przez samego Piłsudskiego („bandytę!”), który miałby w ten sposób zacierać ślady współpracy z wywiadem austriackim (jednocześnie absurdalnie nie likwidując innych, którzy mogliby go o to oskarżać). Drudzy uważają, że to porachunki z czasów Francopolu. A jeszcze...
[pozostało do przeczytania 15% tekstu]
Dostęp do artykułów: