Cios dla rosyjskiego giganta. Sytuacja Gazpromu w związku z nieprzedłużeniem dostaw gazu do Polski

Decyzja władz PGNiG o „woli zakończenia kontraktu jamalskiego”, opóźnienia przy budowie Nord Stream 2 oraz przypuszczalne ograniczenie w jego wykorzystywaniu – to wszystko może osłabić międzynarodową pozycję rosyjskiego dostawcy gazu.

Z chwilą ogłoszenia decyzji PGNiG przez jego prezesa Piotra Woźniaka kończy się pewna epoka zasad dostaw błękitnego paliwa, Dotyczy to umów zawieranych na dziesiątki lat – jak w wypadku obowiązującego od 1996 roku rosyjsko-polskiego tzw. kontraktu jamalskiego – na podstawie cen indeksowanych do cen ropy naftowej na świecie. I niemających nic wspólnego z cenami rynkowymi gazu! Oznacza to, że gdyby w przyszłości doszło jednak do zawarcia jakiejkolwiek umowy z Gazpromem na dostawy błękitnego paliwa, musiałaby ona uwzględniać jego cenę adekwatną do cen na rynkach światowych.
Przypomnijmy, że wspomniany kontrakt, podpisany przez ówczesnego wicepremiera Waldemara Pawlaka, narzucił na długie lata import rosyjskiego gazu na niekorzystnych dla Polski warunkach. Niezależnie od faktycznego zapotrzebowania na to paliwo, PGNiG musiał kupować je od Gazpromu w ilości co najmniej 8,7 mld m3 (maksymalnie do 10 mld m3) rocznie, stosując tzw. formułę take-or-pay. W dodatku po cenach należących do najwyższych w Europie. Rosjanie sprzedawali gaz w praktyce po cenach proporcjonalnych do zaspokajania na niego popytu w danym kraju. Im było ono większe – tym wyższa była cena. Mimo późniejszych prób Gazpromu przedłużenia kontraktu z Polską nawet do 2037 roku, oczywiście na podobnych warunkach, zostanie on zakończony za trzy lata.
– W ostatnich czterech latach PGNiG podjęło zasadnicze działania na rzecz dywersyfikacji kierunków pozyskania gazu ziemnego do Polski – komentuje Piotr Woźniak. – Spółka zawarła długoterminowe kontrakty na dostawy LNG i prowadzi akwizycję złóż gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co w połączeniu z działaniami operatora systemu przesyłowego w zakresie rozbudowy gazociągów pozwala...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: