Mniejszy balast dla budżetu. Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cztery duże projekty drogowe o wartości liczonej w miliardach złotych, w tym jako pierwszy budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, inicjują podjęcie przez GDDKiA inwestycji publicznych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Jak wyjaśnia GDDKiA, formuła PPP odnosi się do realizacji zadań publicznych.

Sektor publiczny i sektor prywatny
Formuła oparta jest na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk między podmiotem publicznym (zamawiającym) a partnerem prywatnym (realizatorem). Chodzi w konsekwencji o świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w infrastrukturze publicznej. W zamian partner prywatny jest wynagradzany przez podmiot publiczny ze środków budżetowych w różnej formie lub otrzymuje prawo do pobierania opłat od użytkowników danej infrastruktury publicznej w okresie trwania umowy o PPP.
Jak poinformował Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odkąd zaczęła obowiązywać ustawa o PPP, tj. w ostatnich dziesięciu latach (od początku 2009 roku do 30 września 2019 roku), w Polsce wszczęto 564 postępowania PPP. Spośród wszystkich zawartych umów 137 weszło w fazę realizacji. Jak dotąd jednak w przeważającej większości formuła PPP rozwijana jest przez samorządy, które zawarły 122 umowy (89 proc.). Generalnie na tym rynku jak dotąd dominują umowy o wartości do 40 mln zł – to 80 proc. wszystkich umów PPP. Pięć największych to: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (783 mln zł); system gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej (570 mln zł); zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku (491 mln zł); internet dla Mazowsza (458 mln zł) oraz budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (410 mln zł).

Oszczędność dla budżetu
W tej sytuacji o prawdziwym przełomie na rynku PPP można mówić w związku z niedawno ogłoszoną decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: