Mniejszy balast dla budżetu. Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cztery duże projekty drogowe o wartości liczonej w miliardach złotych, w tym jako pierwszy budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, inicjują podjęcie przez GDDKiA inwestycji publicznych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Jak wyjaśnia GDDKiA, formuła PPP odnosi się do realizacji zadań publicznych.

Sektor publiczny i sektor prywatny
Formuła oparta jest na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk między podmiotem publicznym (zamawiającym) a partnerem prywatnym (realizatorem). Chodzi w konsekwencji o świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w infrastrukturze publicznej. W
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: