Pożegnanie mjr. Wincentego Knapczyka – ostatniego z „Kolumbów”

Pod koniec września w Bridgeport, w stanie Connecticut, odbyły się uroczystości pogrzebowe Naczelnego Komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, mjr. Wincentego Knapczyka.

Pani Małgorzata Bojko tak relacjonuje przebieg uroczystości: „Oprócz rodziny pogrążonej w bólu po stracie męża, ojca i dziadka, zebrali się również członkowie SWAP z miejscowych placówek, tj. Bridgeport, Bostonu, Hartford, Nowego Jorku, Jersey City, Harrison, Trenton, Filadelfii, a także przedstawiciele licznych organizacji polonijnych, osoby prywatne i przyjaciele. W czasie tych uroczystości płk Marek Brylonek odczytał list od ministra obrony narodowej RP Mariusza Błaszczaka, a w imieniu Zarządu Głównego SWAP pożegnał Komendanta dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP – Andrzej Maciejewicz. Wśród żegnających byli działacze polonijni, m.in. szef Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula. Msza św. żałobna odprawiona została w sobotę w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Bridgeport i zgromadziła liczne grono przyjaciół i ludzi chcących oddać hołd zasłużonemu Zmarłemu. Po mszy św. kondukt pogrzebowy udał się do Amerykańskiej Częstochowy. Tu rozpoczęto pożegnalne uroczystości w kaplicy na cmentarzu, którym przewodniczył prowincjał Zgromadzenia Paulinów, a zarazem kapelan II Okręgu SWAP – ojciec Tadeusz Lizińczyk. Następnie kondukt żałobny przeszedł na miejsce pochówku w sekcji weterańskiej, tuż obok pomnika husarza >>Mściciela<<”. Autor wspomnianego pomnika, Andrzej Pityński, zabrał głos w imieniu swoim, a także komendanta II Okręgu SWAP Antoniego Chrościelewskiego. Obecny był również generał Cezary Wiśniewski – attaché wojskowy z Waszyngtonu, który odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prowadzący uroczystości Tadeusz Antoniak, przewodniczący klubu „GP” w Filadelfii, poprosił o zabranie głosu Filipa Frąckowiaka – szefa TV Polonia, a zarazem dyrektora Muzeum Pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego. Podkreślił on, że komendant...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: