Jak finansować transformację energetyczną? Dywersyfikacja finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Skąd wziąć środki i jak je wydać, by na przemianach w polskiej energetyce w najbliższych dwóch dekadach, związanych z polityką klimatyczno--energetyczną UE, zyskał maksymalnie krajowy przemysł? Kwestia ta została poruszona podczas ostatniego Kongresu 590.

Mamy konkretną wizję, jak PGE Polska Grupa Energetyczna będzie wyglądać za 20 lat – stwierdził Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych. – W związku z pakietami klimatyczno-energetycznymi UE inwestujemy w poszerzanie miksu energetycznego wykorzystywanych przez nas źródeł energii. Doceniamy pozytywne skutki dla wytwórców energii funkcjonującego od kilku lat rynku mocy. Miks energetyczny w Polsce w 2040 r. będzie obejmował energetykę jądrową, stale poszerzający się udział odnawialnych źródeł energii, w tym morskie farmy wiatrowe (offshore) i fotowoltaikę. Oprócz tego, energetykę opartą na gazie oraz nowoczesne i zaawansowane technologicznie bloki węglowe, które m.in. sami budujemy w Opolu i Turowie, i które będą wciąż pracowały za dwie dekady, bo wspomniany rynek mocy stworzył takie możliwości. Szczególnie interesujący z naszego punktu widzenia jest rozwój offshore. Ogłosiliśmy w tym celu postępowanie na dostarczenie i wdrożenie nowoczesnych technologii morskiej energetyki wiatrowej. Ogromnym przedsięwzięciem jest również nasz program rozwoju fotowoltaiki, ponieważ dla wyprodukowania z tego źródła 2,5 GW energii potrzebujemy ok. 5 tys. ha powierzchni. Nie rezygnujemy też z energetyki opartej na gazie. Liczymy, że uda się nam do 2024 r. wybudować dwa bloki gazowe o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Nie rezygnujemy przy tym z wykorzystywania źródeł konwencjonalnych. Jednak pojawia się problem ze złożami węgla brunatnego, które – jak przewidujemy – wyczerpią się do 2040 r.
Jak zaznaczył Piotr Woźniak, prezes PGNiG, w ostatnich czterech latach jego firma zaczęła wchodzić na akweny Morza Północnego, by pozyskiwać stamtąd gaz i ropę...
[pozostało do przeczytania 24% tekstu]
Dostęp do artykułów: