PGE stawia na innowacyjne i ekologiczne technologie. Więcej czystego prądu i ciepła na Podkarpaciu

PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały List Intencyjny z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE).

Wydarzenie miało miejsce podczas tegorocznego Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa.
– Jako wiodący producent i dostawca energii elektrycznej i ciepła w Polsce stawiamy na nowatorskie rozwiązania, w tym innowacyjne i ekologiczne technologie – podkreśla Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Celem PGE jest podejmowanie kompleksowych działań na rzecz efektywności energetycznej i realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego. Dowodem na to jest podpisany List Intencyjny w sprawie budowy II linii technologicznej ITPOE. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie komitet inwestycyjny PGE zaakceptuje nową inwestycję – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Według PGE planowany projekt zwiększy wydajność zakładu ze 100 do 180 tys. ton odpadów rocznie. Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych, uwzględniających aktualną i prognozowaną na najbliższe lata sytuację na rynku odpadów możliwych do termicznego przetworzenia w ITPOE.
Wybudowana przed rokiem w Rzeszowie instalacja służy unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i pozwala na odzyskiwanie energii w nich zawartej w procesie ich termicznego przekształcania oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.
– PGE Energia Ciepła jest liderem w sektorze ciepłowniczym i jako producent ciepła i energii elektrycznej jest stałym i niezbędnym elementem infrastruktury miast i życia ich mieszkańców. Naszą ambicją jest bycie lokalnym partnerem wspierającym samorządy w rozwoju ciepłownictwa, a także...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: