Rektorzy w służbie homoideologii i postkomuny. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich popiera LGBT

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydała niedawno oświadczenie, z którego wynika, że wykładowcy krytykujący społeczność LGBT powinni podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.

To nie pierwszy przykład tego, jak organizacje rektorów stają po stronie postkomuny i skrajnych postulatów lewicy. W 2007 roku Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (ściśle współpracująca z KRASP) zaprotestowała przeciwko lustracji na uczelniach. Jak stwierdziła, „procedury przewidziane w zakresie składania oświadczeń i konsekwencje niezłożenia oświadczenia naruszają zasady autonomii szkół wyższych i swobodę prowadzenia badań naukowych”.
Przypadków jawnego popierania lewicy przez środowiska uczelniane było w późniejszych latach wiele. Nasiliło się to po dojściu do władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

NIE dla reform, TAK dla strajku
KRASP tworzą naukowcy z polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. W skład Konferencji wchodzi ponad 100 szkół wyższych. Oficjalnym celem KRASP jest współpraca i reprezentowanie interesów uczelni.
W 2016 roku prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, krytykował reformę edukacji przeprowadzaną przez minister Annę Zalewską. Z kolei w 2017 roku KRASP zaprotestowała przeciwko reformie sądownictwa. Rektorzy oraz kierownictwo Polskiej Akademii Nauk apelowali wówczas do prezydenta Andrzeja Dudy, aby nie podpisywał ustawy o Sądzie Najwyższym. „W obliczu podważania podstaw ustroju demokratycznego w Polsce apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorów i Posłów na Sejm RP oraz polityków wszystkich partii politycznych o stanowienie prawa z poszanowaniem najważniejszego dla każdego Polaka dokumentu – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującej utrzymanie zasady trójpodziału władzy (…). Apelujemy także do Pana Prezydenta o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: