Polska jakość, polski potencjał. Współpraca firm-liderów w ramach programu jest szansą dla polskiego rolnictwa

Postawy współpracy polskich przedsiębiorstw i świadomego wyboru polskich produktów przez konsumentów to współczesny przejaw patriotyzmu. W ten sposób buduje się silną gospodarkę, a co za tym idzie – silne państwo oraz dobrobyt społeczeństwa.

Obszary wiejskie zawsze pozostawały w tyle, jeśli chodzi o jakość życia, dostęp do zdobyczy współczesnej cywilizacji, kultury, prawa do bezpieczeństwa. Stopniowa poprawa sytuacji na obszarach wiejskich już się dokonuje. Dzięki 500+ na pierwsze dziecko radykalnie zostały ograniczone obszary biedy. Teraz czas na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i społecznej, bo bez sieci połączeń drogowych i kolejowych, bez wodociągów i kanalizacji, szerokopasmowego internetu, przedszkoli i dobrze kształcących szkół, bez usług medycznych, bez dostępu do kultury itd. trudno mówić o normalnym funkcjonowaniu i realizowaniu własnych aspiracji.

Drogą do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu przetwórstwa rolno-spożywczego, w którym obecnie są jedynie dostarczycielami surowców, jest np. powołanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” – Krajowej Grupy Spożywczej, która ma zostać dokapitalizowana, a następnie będzie poszerzona o inne zakłady. Najważniejszym punktem w planie powołania firmy jest to, aby jej udziałowcami stopniowo stawali się pracownicy i rolnicy, i aby to oni w miejsce pośredników, przetwórców i handlowców czerpali zyski z działalności przedsiębiorstwa. Realną pomocą dla rolników sprzedających swoje produkty na konkurencyjnym rynku jest program „Produkt Polski”. Polega on na oznaczaniu polskich towarów specjalnym logo na biało-czerwonym tle.

Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zaobserwowane u polskich klientów, wiadomo bowiem, że ponad połowa Polaków z zasady kupuje polskie produkty, identyfikując je z wysoką jakością. W wypadku żywności ten odsetek jest jeszcze wyższy. Artykuły polskich firm cieszą się coraz większym zaufaniem i wypierają na...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: