Bezpieczeństwo energetyczne jest zapewnione. Dywersyfikacja dostaw podstawą sukcesu polskiej branży paliwowej

Uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych, pt. „Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury energetycznej” zastanawiali się m.in. nad sposobami i warunkami zwiększania tego bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie infrastruktury służącej do produkcji, przesyłania, zarządzania i dystrybuowania energii przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego).

Podczas debaty rozmawiano o prawdopodobieństwie uzależnienia od jednego dostawcy systemów zabezpieczających infrastrukturę krytyczną oraz możliwych rozwiązaniach tego problemu. Omawiano również wnioski wypływające z wiosennego kryzysu związanego z zanieczyszczeniem ropy naftowej dostarczanej do polskich rafinerii przez rosyjskiego dostawcę, który pokazał, że jesteśmy przygotowani na tego typu sytuacje.

Wystąpienia przedstawicieli kierownictw firm związanych z branżą paliwową zdominował właśnie ten temat – wymuszona konieczność wstrzymania na prawie dwa miesiące dostaw rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń do polskich rafinerii z powodu jej złej jakości. Innym ważnym zagadnieniem poruszanym przez szefów firm tej branży były skutki działań na rzecz konsolidacji dwóch naszych największych koncernów sektora: PKN Orlen i Grupy Lotos.

W opinii Zbigniewa Leszczyńskiego, członka zarządu ds. rozwoju PKN Orlen, dzięki zapewnieniu elastyczności magazynowania i optymalizacji przepływu ropy rurociągami również jego firma przyczynia się do prawidłowego działania infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa energetycznego. – System zapewniania bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju działa prawidłowo – stwierdził. Jego zdaniem przyczynia się do tego coraz większa dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych. –Poprzez zapewnienie importu ropy z Arabii Saudyjskiej, USA, Angoli czy Nigerii uniezależniamy się od dostaw z Rosji, jeszcze nie tak dawno dominujących w naszym imporcie – dodał Leszczyński. Przypomniał, że jeszcze w 2013 r. tylko kilka procent ropy Orlen sprowadzał z...
[pozostało do przeczytania 55% tekstu]
Dostęp do artykułów: