Redukcja deficytu szczególnie ważna właśnie teraz

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok założyliśmy, że dochody ogółem budżetu państwa wzrosną w 2020 roku w stosunku do ustawy na 2019 rok o blisko 42 mld zł, z tego z samych podatków ponad 33 mld zł. Scenariusz ten jest bardzo realny, ponieważ oczekujemy znacznie wyższego niż założono w ustawie budżetowej wykonania dochodów w 2019 roku – mówi minister finansów Marian Banaś. Rozmawia Maciej Pawlak

Jakie są przyczyny decyzji rządu o projekcie budżetu na 2020 rok – po raz pierwszy od trzech dekad – z zerowym deficytem, skoro unijne dyrektywy dopuszczają poziom deficytu do maksymalnie 3 proc.?
Po pierwsze, należy uporządkować, o czym rozmawiamy. Budżet państwa jest częścią całego sektora finansów publicznych. Dyrektywy unijne nie odnoszą się do wyniku samego budżetu państwa, lecz do całego sektora finansów publicznych. Dla dobra gospodarki i stabilnych finansów publicznych w okresie dobrej koniunktury powinniśmy notować niski deficyt całego sektora finansów publicznych, tak aby w czasach złej koniunktury deficyt miał pewien zapas i możliwość zbliżenia się do wartości 3 proc., ale by jej nie przekroczył.
Redukcja deficytu jest szczególnie ważna właśnie teraz, w okresie dobrej koniunktury gospodarczej. Na ambitne plany budżetowe pozwalają dotychczasowe efekty w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. Niedawno podsumowaliśmy w budżecie lipiec tego roku, który przyniósł nam kolejny wzrost wpływów podatkowych. Biorąc pod uwagę pierwsze siedem miesięcy tego roku i porównując je z analogicznym okresem 2018 roku, dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o ponad 15 mld złotych.

Jakie będą podstawowe źródła zapewnienia odpowiednich dochodów, które zrównają poziom przewidywanych wydatków budżetowych?
W projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok założyliśmy, że dochody ogółem budżetu państwa wzrosną w 2020 roku w stosunku do ustawy na 2019 rok o blisko 42 mld zł, z tego z samych...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: