Edukacja, która wykracza poza szkolną ławkę. Polskie firmy coraz częściej inicjują programy edukacyjne dla uczniów

Szczególną rolę w procesie edukacji odgrywa szkoła, której powinnością jest przekazanie uczniom wiedzy, różnych umiejętności, a także systemu wartości. Ale w procesie kształtowania właściwych postaw i nawyków mogą uczestniczyć też różne instytucje i firmy. Działania edukacyjne często stają się jednym z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wprowadzanym przez przedsiębiorstwa do swoich długofalowych strategii rozwoju.

Wraz z początkiem roku szkolnego ruszają zapisy do wielu edukacyjnych projektów społecznych. Nie bez powodu – wypracowanie właściwych nawyków wśród dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego jest dużo łatwiejsze niż podczas wakacji.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Szczególnie cenne są te projekty, które mają wpływać pozytywnie na rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Przykładem jest prowadzony od 11 lat przez firmę Maspex program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który dostarcza pierwszoklasistom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania w różnych, często niebezpiecznych sytuacjach. W czasie zajęć dzieci uczą się m.in., jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły, jak bezpiecznie korzystać z internetu, a także zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Akcja kończy się rozwiązaniem przez dzieci Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, która odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Kuratoriów Oświaty, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. W zajęciach edukacyjnych programu uczestniczyło już ponad 2 mln najmłodszych. Rosnące zainteresowanie „Akademią Bezpiecznego Puchatka” sprawia, że z roku na rok program jest rozwijany i ulepszany. XI edycja „Akademii” jest tego doskonałym przykładem – wszystkie materiały zostały przygotowane na nowo, są odświeżone, unowocześnione i stworzone w oparciu o techniki szybkiego uczenia i zapamiętywania....
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: