Edukacja, która wykracza poza szkolną ławkę. Polskie firmy coraz częściej inicjują programy edukacyjne dla uczniów

Szczególną rolę w procesie edukacji odgrywa szkoła, której powinnością jest przekazanie uczniom wiedzy, różnych umiejętności, a także systemu wartości. Ale w procesie kształtowania właściwych postaw i nawyków mogą uczestniczyć też różne instytucje i firmy. Działania edukacyjne często stają się jednym z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wprowadzanym przez przedsiębiorstwa do swoich długofalowych strategii rozwoju. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszają zapisy do wielu...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: