Nadal wśród europejskich liderów wzrostu. My i inne kraje UE po II kwartale br.

Polska gospodarka rośnie z kwartału na kwartał. Jesteśmy odporni na spowolnienie ekonomiczne w innych krajach i znajdujemy się wśród europejskich liderów. Decydują o tym nasza wysoka konsumpcja i optymizm co do przyszłości.

Wysyp dobrych danych gospodarczych z instytucji statystycznych z połowy sierpnia tego roku – polskiego GUS i unijnego Eurostatu – sprawia, że ze spokojem możemy patrzeć na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o naszą sytuację gospodarczą. Według GUS PKB Polski był w II kwartale tego roku realnie o 4,4 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kwartale tego roku dynamika naszego PKB – liczona rok do roku – była nieco wyższa i wyniosła o 4,7 proc. więcej.
Wyniki po II kwartale, mimo że nieco słabsze niż na początku roku, wciąż lokują nas wśród europejskich liderów. Jak podał bowiem europejski urząd statystyczny Eurostat, w II kwartale br. Polska z wynikiem 4,1 proc. (z tzw. wyrównaniem sezonowym, chodzi m.in. o liczbę dni pracy w danym kwartale) znalazła się na trzecim miejscu w Unii za Węgrami (5,1 proc.) i Rumunią (4,6 proc.), jeśli chodzi o wzrost PKB w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zatem liderami wzrostu krajów Unii są gospodarki Europy Środkowej, bowiem w tym samym okresie takie potęgi jak Niemcy czy Włochy odnotowały znacznie gorsze wyniki. U naszych zachodnich sąsiadów dynamika PKB wyniosła zaledwie 0,4 proc., a we Włoszech wzrost był zerowy. Warto jeszcze dodać, że średnia dynamika PKB liczona przez Eurostat dla 28 krajów UE sięgnęła 1,3 proc. Polska zatem przebiła ten wskaźnik trzykrotnie.

Motory wzrostu bez zmian
Dane za II kwartał ze spokojem komentuje resort finansów. Według Leszka Skiby, wiceministra finansów, II kwartał tego roku – podobnie jak w całej UE – przyniósł obniżenie dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce. „Z szacunków opartych na danych miesięcznych wynika, że głównym czynnikiem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna, której sprzyjała...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: