Nie możemy dopuścić do duchowego ojcobójstwa

Msza Święta jest liturgią dla osób ochrzczonych, dla katolików. Dlaczego więc krytyczny głos zabierają ludzie, którzy dopuścili się apostazji, są ateistami i nie identyfikują się z Kościołem? Trudno to zrozumieć. Ludzie spoza Kościoła dają sobie prawo do krytykowania przesłania, które płynie między pasterzami a wiernymi. Powinniśmy bardziej dbać o granice autonomii Kościoła – mówi ks. Robert Skrzypczak. Rozmawia Adrian Siwek

Coraz częstsze są ataki środowisk związanych z ideologią LGBT na Kościół katolicki. Dlaczego?
Myślę, że można wskazać dwie przyczyny. Jedna generalna, odległa, druga bezpośrednia. Pierwsza od dawna już się kroiła. Ja to nazywam wtórną falą uderzeniową lewicowej rewolucji ’68. My w Polsce byliśmy paradoksalnie chronieni przed skutkami pierwszej fali, która na Zachodzie wprowadziła ogromne zmiany w obyczajowości w odniesieniu zwłaszcza do seksualności, rodziny, Kościoła, państwa, tradycji, kultury. Znajdowaliśmy się za żelazną kurtyną, mieliśmy w Polsce inne problemy. Polacy walczyli o przetrwanie w warunkach dyktatury komunistycznej, Kościół walczył o wzmacnianie katolików, dawał świadectwo, czasami także poprzez krew. Później, po śmierci Jana Pawła II, przekonałem się, że mamy z tą spóźnioną rewolucją do czynienia w Polsce. Przez kilka lat będąc za granicą, widziałem, jak wyglądają skutki rewolucji ’68. To musiało przyjść prędzej czy później. To przychodzi jako pewien rodzaj uderzenia myśli neomarksistowskiej, przebranej w postać takiej nowej wizji człowieka, który nie tylko wyzwala się od przeszłości, od Boga, od norm. To wizja człowieka, który wyzwala się od definicji narzucanych mu przez innych, człowieka, który sam decyduje o sobie. Polem tej rewolucji jest z jednej strony seksualność, czyli ideologia gender, a z drugiej strony wojna o dostanie się do laboratorium życia po to, by móc decydować o przyszłym kształcie ludzkiej natury. Dlatego też na Zachodzie pojęcie natury człowieka w sensie...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: