Przyjadę na zjazd klubów „Gazety Polskiej”. Wykorzystam każdą przestrzeń, by spotkać ludzi, którzy inaczej nie przyszliby do mojego biura

Z naszego raportu wynika, że dyskryminowane mogą być mniejszości, np. prawosławni, którzy mają święta w innych terminach, ale i wyznania większościowe, w tym katolicy – z dr. Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich, rozmawia Wojciech Mucha.

Czy podtrzymuje Pan swoją opinię, że działania policji wobec podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin nosiły znamiona tortur? Wielu krytyków zarzucało Panu nadmiar empatii wobec tego człowieka.
Nigdy tego nie powiedziałem. Jest różnica między torturami a nieludzkim i poniżającym traktowaniem. Tortury intencjonalnie zakładają przemoc i upokorzenie wobec pozbawionego wolności. Klasycznym przykładem tortur było zachowanie policji w stosunku do Igora Stachowiaka. Natomiast jeśli dochodzi do pojedynczych ekscesów z nadmiernym użyciem środków przymusu bezpośredniego, to to jest poniżające i nieludzkie traktowanie, ale jeszcze nie tortury. Wiem, że w Polsce te pojęcia są mylone.

Zgadzam się z tym, że policja, organy ścigania i wymiar sprawiedliwości nie są od pokazówek, a tym bardziej od tortur, od nieludzkiego traktowania. Rozmawialiśmy o tym choćby przy okazji aresztu wydobywczego dla Piotra Staruchowicza. Dziwi mnie jednak, że Pan nie interweniował, gdy w kajdankach zespolonych prowadzono Zygmunta Miernika.
Akurat w przypadku pana Miernika interweniowałem. Analizowaliśmy historię dotyczącą jego konwojowania i występowaliśmy o odpowiednie wyjaśnienia. Mój zastępca Krzysztof Olkowicz spotkał się także z panem Zygmuntem Miernikiem w zakładzie karnym i rozmawiał o warunkach odbywania przez niego kary.

Morderca Pawła Adamowicza miał na zdjęciach widoczne ślady pobicia. To było adekwatne traktowanie zatrzymanego?
Tam była inna sytuacja. Interwencja nastąpiła bezpośrednio po popełnieniu czynu.

Nie do końca. On został obezwładniony od razu, a potem okazało się, że ma widoczne ślady...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: