Odkłamana wojna

Stąd niezwykła wartość takich książek jak praca Bogdana Musiała „Wojna Stalina”, która pozwala zobaczyć przeszłość we właściwych barwach i proporcjach. Jednak główną jej zaletą jest to, że koncentruje się na gospodarczych aspektach tego wielkiego konfliktu. Dowiadujemy się o ekonomicznych przyczynach paktu z sierpnia 1939 r., umożliwiającego prowadzenie Niemcom wojny mimo zachodniej blokady (surowce, paliwa, żywność). Jednocześnie pakt ów generował przyśpieszenie dozbrajania ZSRS, któremu Niemcy dostarczały technologie i gotowe projekty, umożliwiające masową produkcję sowieckich czołgów, owego „cudu pancernego”, który przesądził o losach wojny.

Niezwykle interesujące są
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: