Traktat wersalski. Zwycięzcy biorą wszystko czy sprawiedliwy pokój?

Traktat wersalski został podpisany 28 czerwca 1919 roku we Francji, w Sali Zwierciadlanej pałacu w Wersalu, pomiędzy mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Niemcami. Był jednym z pierwszych traktatów pokojowych kończących I wojnę światową. Jako główne mocarstwa widnieją na początku dokumentu Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, imperium Wielkiej Brytanii, Francja, Włochy i Japonia, potem dopiero wymienione są kolejne 22 państwa, w tym Polska. Wszystkie one tworzyły koalicję przeciwko Niemcom, Austro-Węgrom, Bułgarii i Turcji.

Traktat wersalski powstał podczas obrad konferencji pokojowej w Paryżu. Główną rolę decyzyjną odgrywały tam właśnie Stany Zjednoczone z prezydentem Woodrowem Wilsonem, Wielka Brytania z premierem Davidem Lloydem George’em i Francja z premierem i ministrem wojny Georges’em Clemenceau, a także Włochy z premierem Vittorio Orlando. Choć inne państwa i narody miały możliwość uczestniczenia w obradach i prezentowania swoich racji, decyzje zapadały w gronie wymienionych wielkich mocarstw.
 
Odpowiedzialność Niemiec za wojnę
Każda wojna kiedyś się kończy, podpisywane są traktaty pokojowe, zwycięzcy biorą wszystko, pokonani muszą zaakceptować narzucone im warunki. Traktat wersalski był więc jednym z wielu w dziejach ludzkości. Stwierdzenie to tylko w części jest zasadne, gdyż dotyczył on jedynie Niemiec, i ze względu na rolę i znaczenie tego państwa w Europie, wzbudzał od początku ogromne zainteresowanie i kontrowersje. Przypomnijmy, że w 1871 roku dokonało się zjednoczenie tego kraju – po wygranej wojnie z Francją w tej samej Sali Zwierciadlanej w Wersalu, 18 stycznia, król pruski Wilhelm I przyjął cesarską koronę i ogłosił powstanie Rzeszy Niemieckiej. Od tego momentu Niemcy dążyły do powiększenia swoich terenów zarówno w Europie, jak i poza nią. Z biegiem lat stawały się coraz większym zagrożeniem dla równowagi europejskiej. I wprawdzie Niemcy byli niewątpliwie jednym z...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: