JUBILEUSZ W GDYNI

24–25 czerwca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni będziemy świętowali 35-lecie Solidarności Walczącej (SW) Oddział Trójmiasto.

Podczas wydarzenia odbędzie się kilka sesji, podczas których zaproszeni goście będą dyskutować o historii Solidarności Walczącej. Tematami będą m.in. działalność radia SW, organizacja przygotowań do stawiania czynnego oporu czy też historia druku prasy podziemnej SW. Podczas dwudniowego wydarzenia można będzie zobaczyć pracę dwóch pokazowych, konspiracyjnych drukarni. Odbędzie się również projekcja dwóch filmów. Jeden z nich, autorstwa Mirosława Basaja w reżyserii Piotra Kucińskiego pt. „Solidarność Walcząca”, będzie zaprezentowany na pokazie przedpremierowym, a drugi to wyreżyserowany przez Marię Dłużewską „Andrzej Kołodziej. Bardzo polska opowieść”. Uczestnicy będą mieli również okazję obejrzeć dwie wystawy: „Solidarność Walcząca w Trójmieście” i „Kobiety Walczące”. W trakcie wydarzenia nastąpi także prezentacja książek: „Wytrwali do końca” oraz „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”. W ramach oficjalnej części obchodów zostaną także wręczone odznaczenia dla dawnych działaczy organizacji. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Komitet Honorowy obchodów stanowią: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Marszałek Senior, Przewodniczący Solidarności Walczącej dr Kornel Morawiecki, Minister, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło, Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii przy NCBiR dr Wojciech Myślecki oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk. Szczegółowy program obchodów jest dostępny na stronach: www.fundacja-pih.pl oraz: http://trojmiasto.solidarnoscwalczaca.pl. Aby wziąć udział w obchodach, należy się zarejestrować na stronie www.wizjarozwoju.pl. Uczestnicy...
[pozostało do przeczytania 12% tekstu]
Dostęp do artykułów: