Prawo w służbie ideologii. SANKCJONOWANIE BEZPRAWIA

Jednym z narzędzi wykorzystanych przez komunistów do podboju Polski po 1944 roku był, obok bezpieki oraz wojska, tzw. wymiar sprawiedliwości. Jego zadanie polegało na sankcjonowaniu bezprawia ‒ uderzało ono nie tylko w stawiających czynny opór narzuconym obcym rządom, ale dusiło w zarodku każdy przejaw działania, w którym władza dostrzegała potencjalne zagrożenie dla systemu.
 
Najeźdźcy ze wschodu stworzyli wraz z rodzimymi kolaborantami armię ludzi gotowych służyć ideologii narzuconej przez Moskwę. Kadry dla instytucji zwanej w komunistycznej nowomowie wymiarem sprawiedliwości dobierali i formowali z wielką starannością przez kilkadziesiąt lat. Nie stosowali przy tym kryteriów ani merytorycznych, ani moralnych ‒ kierowali się wyłącznie względami ideowo-politycznymi. Cel swój osiągnęli: ukształtowali środowisko funkcjonariuszy służalczych i uległych, wynagradzanych za bezwarunkowe posłuszeństwo materialnymi przywilejami.

Od 1948 roku źródłem kadr była Centralna Szkoła Prawnicza im. Teodora Duracza, dostarczająca rzesze prawników po przyspieszonych kursach. W późniejszych latach o odpowiednią selekcję kandydatów zadbały organizacje PZPR na uniwersyteckich wydziałach prawa. Władze akceptowały starających się o przyjęcie na aplikację sędziowską w następującej kolejności: „1. osoby, które popieramy i wystawiamy opinie imienne. 2. [osoby], które wykazały aktywność w pracach ZMS, ZSP, PZPR, cieszące się zaufaniem egzekutywy. 3. członkowie tych organizacji, ale [które] nie wykazały aktywności, ale znane z dobrych wyników i zdyscyplinowane. 4. lista osób nieznanych organizacji partyjnej i młodzieżowej”. Dokumentów tego rodzaju, oczywiście, nie ujawniano, ale dla nikogo nie było tajemnicą, jakie kryteria decydowały o dopuszczeniu do kariery prawniczej. Dlatego nie należały do wyjątków sprawozdania informujące, że najwięcej członków PZPR liczą na uczelniach Wydziały Prawa i Administracji, a „wśród nowo zatrudnionych asystentów...
[pozostało do przeczytania 25% tekstu]
Dostęp do artykułów: